netnr / ab
2019-04-17 09:56
Linux使用ab压力测试工具
  ab shell
# 安装
yum install httpd-tools
# 版本
ab -V
# Get请求,10并发 总100次
ab -c 10 -n 100 https://updatebrowser.netnr.com/
# Post请求(发送当前目录下的 post.txt 文件:uid=1&pwd=1)
ab -c 10 -n 100 -p post.txt https://updatebrowser.netnr.com/
# 带上Cookie -C 指定键值对
ab -c 10 -n 100 -C 'uid=1' https://updatebrowser.netnr.com/

# 修改进程最大文件数
ulimit -n 102400
# 查看
ulimit -n
ulimit -a
ˆ